Promotie en PR

Het op de juiste manier promoten van een evenement is een vaak onderschatte bezigheid. Een PR-traject is meer dan het rondmailen van een persbericht, het ophangen van een poster of een berichtje via sociale media versturen.
Doelgroepbepaling, bereikbaarheidsonderzoek en een uiteindelijk PR plan vormt onze werkwijze. Daarna benaderen wij de potentiële bezoeker door het strategisch plaatsen van advertenties, het benaderen van de regionale media met redactionele artikelen (on- en offline) en het verspreiden van posters en flyers. Ook de redactie en het drukwerk kunnen wij verzorgen.

Bureaucoordinatie
Programmaontwikkeling en -uitvoering